2410571235 10ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου, Πλατύκαμπος, Λάρισας saloniarythmos@hotmail.com

10ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου, Πλατύκαμπος, Λάρισας, Τ.Κ.: 40009

Τηλέφωνο: 2410571235

Κινητό: 6948201115,6985989652

E-mail: saloniarythmos@hotmail.com

Κατηγορία: ΕΠΙΠΛΑ

Επισκεψιμότητα: 23576

Ιστοσελίδα: http://www.saloniarythmos.gr

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.saloniarythmos.gr/articles.php?l=el

No article categories fount

URLs


Host: www.saloniarythmos.gr

Current URI: /contact.php?l=el

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.saloniarythmos.gr/index.php?l=el'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.saloniarythmos.gr/articles.php?l=el', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu